Fire-resisting composites based on polymer matrix

Date
2019-02-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Вивчено термостабільність і пожежно- технічні параметри епоксидних композитів з різними за- твердниками, наповнювачами, пластифікаторами та ретар- дантами. Показано, що вміст мінеральних наповнювачів до 45% мало впливає на займистість. Формування диму зменшується лінійно з підвищенням ступеня наповнення. Пока- зано, що для отримання низькогорючих матеріалів кисневий індекс повинен перевищувати 31 %. Встановлено, що опти- мальна концентрація промислових бромованих вогнетривких речовин становить 8–10% за масою. Для зменшення горючості епоксидних композитів запропоновано використовувати бромвмісні ретарданти у вигляді розчину в N, N-диметил-2,4,6- трибромоаніліні. Показана висока ефективність ацетил- та α-гідроксиетилферроценових додатків для зменшення диму.
In the present work we have studied the thermal stability, flammability, and fume evolution of epoxy matrix composites with different types and amounts of hardeners, fillers, plasticizers, and fire retardants. It is shown that chemical composition of fillers has little effect on the flammability of epoxy composites when the content of mineral fillers is less than 45 % by mass. Smoke formation decreases linearly with increase of the filling degree. It is shown that to obtain low-combustible materials the oxygen index should exceed 31 %. It was found that the optimal concentration of industrial brominated fire retardants is 8–10 % by mass. To reduce the flammability of epoxy composites, additive brominated fire retardants in the form of a solution in N,N-dimethyl- 2,4,6-tribromoaniline have been proposed. The high efficiency of acetyl- and α-hydroxyethyl ferrocene as a smoke suppressor of epoxy composites is shown.
Description
Keywords
бромвмісні ретарданти, займистість, горючість, епоксидні композити, наповнювач, пластифікатор, похідні ферроцену, brominated fire retardants, flammability, combustibility, fume evolution index, epoxy matrix composites, fillers, plasticizers, ferrocene derivatives
Citation
Fire-resisting composites based on polymer matrix / Valentin Ushkov, Oleg Figovsky, Vladimir Smirnov, Vyacheslav Seleznev // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 1. — P. 77–84.