Реалізація у ПЛІС помножувачів елементів полів Галуа високих порядків

Abstract

Розглянуто реалізацію матричних помножувачів полів Галуа з основами 2, 5, 3, 7, 13 та вищими основами на ПЛІС фірмиXilinx – Spartan-6 та Altera – Cyclone-5. Показано, що найменшими апаратні затрати будуть у помножувачів полів Галуа з основою 2. Для реалізації помножувачів полів Галуа різних основ розроблено програму для автоматизованого синтезу VHDL коду помножувачів.
In this paper, the implementation of matrix multipliers of the Galois fields with basics 2, 3, 5, 7, 13 and the analysis of the implementation of multipliers with a higher basis on the FPGA Xilinx Spartan-6 and Altera – Cyclone-5 is considered. It is shown that the smallest hardware costs will be in multiples of Galois fields with a base 2. For the implementation of the Guild cells with a large foundation, the core generator of the modified Guild cells was implemented.

Description

Keywords

поля Галуа GF (dm), помножувач, модифікована комірка Гілда, LUT, генератор ядер, Galois fields GF (dm), multiplier, modified Guild cell, LUT, nucleus generator

Citation

Жолубак І. М. Реалізація у ПЛІС помножувачів елементів полів Галуа високих порядків / І. М. Жолубак, В. С. Глухов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 41–47.