Stripping voltamperometric determination of heavy metals in honey samples

Abstract

Вміст цинку, кадмію, свинцю і міді у різновидах меду визначено методом інверсійної вольт- амперометрії. Пробопідготовка зразків була виконана трьома способами: сухим та мокрим озоленням, а також «мокрою» мінералізацєю і сухим озоленням. Встановлено, що всі методи підготовки проб можна використовувати для руйнування медової матриці, але комбінований метод підготовки зразків є більш ефективним для вилучення йонів важких металів та забезпечує точність визначення. Метод інверсійної вольтамперометрії може бути використаний в практиці кількісного визначення важких металів у зразках меду.
The content of zinc, cadmium, lead, and copper in honey varieties was determined by the method of stripping voltammetry. Samples preparing was made by three different methods: dry and hydro ashing, as well by hydro mineralization and dry ashing. It was found that all methods of samples preparing can be used for destroying honey matrix, but the combined method of samples preparing is the most efficient one for ions of heavy metals extracting and provides accuracy of the definition. Method of stripping voltammetry can be used in practice of quantitative determination of heavy metals in honey samples.

Description

Keywords

мед, важкі метали, інверсійна вольт- амперометрія, нітратна кислота, мінералізація, озолення, honey, heavy metals, stripping voltammetry, nitric acid, mineralization, ashing

Citation

Kupchyk O. Stripping voltamperometric determination of heavy metals in honey samples / Olena Kupchyk // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 11. — No 3. — P. 285–290.