Аналіз алгоритму двостороннього сліпого рецензування в контексті впровадження принципів відкритої науки

Abstract
Проаналізовано типовий алгоритм закритого рецензування. Окреслено основні проблеми, з яким стикаються учасники процесу рецензування на конкретних кроках алгоритму. Також запропоновано можливі шляхи вирішення конкретних проблем впровадженням відкритого рецензування.
In this paper authors analyze the typical algorithm of closed peer review. Considered are the main issues with which participants of the review process are facing. Also possible solutions to a number of such issues are proposed.
Description
Keywords
рецензування, наукова стаття, відкрита наука, відкрите рецензування, двостороннє сліпе рецензування, якість експертного оцінювання, peer review, research paper, open science, open peer review, double-blind peer review, peer review quality
Citation
Березко О. Аналіз алгоритму двостороннього сліпого рецензування в контексті впровадження принципів відкритої науки / Олександр Березко, Лілія Ковалик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 58–66.