Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника «суднові трубопровідні системи»

Abstract

У статті розглянуто деякі особливості процесу створення українсько-російсько-англійського термінологічного онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи». Основну увагу приділено навчальній функції словника.
A number of characteristics specific for the process of developing Ukrainian-Russian-English terminological online dictionary “Ship Piping Systems” is described. Its main educational function is highlighted

Description

Keywords

українська мова, термін, терміносистема, термінологічний онлайнсловник, суднові трубопровідні системи, Ukrainian language, term, term system, term online dictionary, ship piping systems

Citation

Філіппова Н. Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника «суднові трубопровідні системи» / Ніна Філіппова, Віра Мітєнкова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 890. — С. 30–35. — (Лексикографія та міжмовні зв’язки).