Дослідження термоокисної деструкції 1,4-фенілендіамін гексаціаноферату(ІІ) на повітрі

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Досліджено термічний розклад 1,4-фенілендіамін гексаціаноферату(ІІ) на повітрі. Одержані дані були порівняні з термолізом цієї ж сполуки в атмосфері аргону. Запропонована схема термічного розкладу досліджуваного комплексу. Розраховані кінетичні параметри для окремих стадій термолізу. Thermal decomposition of 1,4-phenilendiamin hexacianoferrates(II) has been investigated on air. Obtained data and the results of thermolisis for the same compound in argon atmosphere have been compared. Thermal decomposition scheme for investigated compound has been proposed. Kinetic parameters for separate stages of the thermolisis have been calculated.

Description

Keywords

Citation

Дослідження термоокисної деструкції 1,4-фенілендіамін гексаціаноферату(ІІ) на повітрі / Д. І. Семенишин, З. Р. Возняк, В. В. Кочубей, О. Я. Борова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2002. – № 447 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 25–27. – Бібліографія: 4 назви.