Вимушені коливання рухомих середовищ і асимптотичний метод їхнього дослідження

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено вплив періодичних збурень на нелінійні коливання одновимірних середовищ, які характеризуються поздовжнім (обертальним) рухом. В основу досліджень покладено узагальнення методу Д’Аламбера для одного класу лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними, які не допускають відокремлення змінних; принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; асимптотичний метод КБМ. Розглянуто резонансний і нерезонансний випадки. Explored influence of periodic indignations on the nonlinear vibrations of onedimensional environments which are characterized longitudinal (rotatory) motion. In basis of researches generalization of method of d’Alambert is fixed for one class of linear differential equalizations with equation in private derivative which shut out the separation of variables, principle of the unique vibrations in the nonlinear systems, asymptotyc method of КBМ. Resonance and unresonance cases are examined.

Description

Keywords

Citation

Сокіл М. Б. Вимушені коливання рухомих середовищ і асимптотичний метод їхнього дослідження / М. Б. Сокіл // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 556 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 64–68. – Бібліографія: 7 назв.