Підготовка менеджера: основні риси і вимоги

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Представлено теоретично обґрунтований підхід до підготовки менеджера, побудований на основі, з одного боку, наявності формальних вимог до вакантної посади, а з іншого - об'єктивної інформації про кандидатури на цю посаду. Подається експертна оцінка вимог до особи - кандидата на певну посаду у вигляді профілів та аналіз вимог, що ставляться перед кандидатом на посаду у організації з їх послідовністю та вагомістю. Автори вважають, що вона повинна бути орієнтиром для системи навчання і підготовки в навчальних закладах.
Approach to preparation of manager, built on basis from one side of presence of formal requirements to the vacant position is presented in, and from second - objective information about candidate on this position. Expert estimation of requirements to the person is given - candidate after the definite position as types, and given analysis of requirements, that is faced before candidate after position in the given organization with their sequence and ponder ability. The authors consider, that it must be a reference point for the system of teaching and preparation in the educational establishments.

Description

Keywords

Citation

Янковська Л. А. Підготовка менеджера: основні риси і вимоги / Л. А. Янковська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 526 : Логістика. — С. 477–484. — (Логістичне та маркетингове управління).