The role of oxides in oxidation of allyl alcohol and its esters

Date

2019-02-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Обгрунтовано допущення, що проміжним молекулярним продуктом реакції окиснення алілового спирту та його естерів у середовищі оцтової кислоти є оксиди (гліцидол, гліцидолацетат, гліцидолформіат). Для оптимізації процесу одержання естерів гліцерину досліджено кінетику взаємодії цих оксидів з оцтовою та мурашиними кислотами. Встановлено, що найстійкішим є гліцидолформіат, а найменш стійким – гліцидол. З мурашиною кислотою взаємодія оксидів проходить на порядок швидше ніж оцтовою. В присутності мурашиної кислоти селективність різко зменшується. Для досягнення максимального виходу естерів гліцерину як вихідний продукт доцільно використовувати алілформіат.
The assumption that oxides (glycidol, glycidol acetate, glycidol formate) are the intermediate molecular products of the oxidation reaction of allyl alcohol and its esters in the medium of acetic acid has been grounded. To optimize the process of obtaining glycerin esters the kinetics of these oxides reaction with acetic and formic acids has been investigated. Glycidol formate was found to be the most stable compound and glycidol – the least stable one. The rate of oxides reaction with formic acid is by order higher than that with acetic acid. It is reasonable to use allyl formate as the starting material to achieve the maximum yields of glycerin esters.

Description

Keywords

гліцерин, алілацетат, алілформіат, спирт аліловий, оксиди, glycerin, allyl acetate, allyl formate, allyl alcohol, oxides

Citation

Fedevych E. The role of oxides in oxidation of allyl alcohol and its esters / Eugeniy Fedevych, Oleh Datsko, Oleh Fedevych // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 1. — P. 46–51.