Особливості створення Віртуального навчального середовища у Національному лісотехнічному університеті України

Abstract

Наведено гібридну модель, яка описує зв’язки та відношення інформаційно- комунікаційних технологій, на основі яких створено Віртуальне навчальне середовище Національного лісотехнічного університету України. Запропонована гібридна модель дозволяє застосовувати інформаційні технології у навчальному процесі за будь-якою формою навчання. Обґрунтовано застосування системи управління проектами Worksection для планування завдань та контролю їх виконання під час впровадження дистанційного навчання в НЛТУ України.
This research paper presents the hybrid model as a special basis of our university that describes total connection and pertinence IT technologies to virtual educational computing system of Ukrainian National Forestry University. This proposed hybrid model permisses to use IT technologies in academic curriculums for any educational forms. In this research paper is legitimately used a system of project management Worksection for planning tasks and controlling them during implementation to long-distance learning of Ukrainian National Forestry University.

Description

Keywords

хмарні технології, дистанційне навчання, система управління проектами, G Suite For Education, Worksection, cloud technologies, long-distance learning, system of project management, G Suite For Education, Worksection

Citation

Соколовський Я. Особливості створення Віртуального навчального середовища у Національному лісотехнічному університеті України / Ярослав Соколовський, Олександр Сторожук, Петро Рожак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 106–110.