Особливості створення Віртуального навчального середовища у Національному лісотехнічному університеті України

dc.citation.epage110
dc.citation.issue903
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу
dc.citation.spage106
dc.contributor.affiliationНаціональний лісотехнічний університет України
dc.contributor.affiliationUkrainian National Forestry University
dc.contributor.authorСоколовський, Ярослав
dc.contributor.authorСторожук, Олександр
dc.contributor.authorРожак, Петро
dc.contributor.authorSokolovskyy, Yaroslav
dc.contributor.authorStorozhuk, Oleksandr
dc.contributor.authorRozhak, Petro
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-03-10T12:37:26Z
dc.date.available2020-03-10T12:37:26Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.description.abstractНаведено гібридну модель, яка описує зв’язки та відношення інформаційно- комунікаційних технологій, на основі яких створено Віртуальне навчальне середовище Національного лісотехнічного університету України. Запропонована гібридна модель дозволяє застосовувати інформаційні технології у навчальному процесі за будь-якою формою навчання. Обґрунтовано застосування системи управління проектами Worksection для планування завдань та контролю їх виконання під час впровадження дистанційного навчання в НЛТУ України.
dc.description.abstractThis research paper presents the hybrid model as a special basis of our university that describes total connection and pertinence IT technologies to virtual educational computing system of Ukrainian National Forestry University. This proposed hybrid model permisses to use IT technologies in academic curriculums for any educational forms. In this research paper is legitimately used a system of project management Worksection for planning tasks and controlling them during implementation to long-distance learning of Ukrainian National Forestry University.
dc.format.extent106-110
dc.format.pages5
dc.identifier.citationСоколовський Я. Особливості створення Віртуального навчального середовища у Національному лісотехнічному університеті України / Ярослав Соколовський, Олександр Сторожук, Петро Рожак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 106–110.
dc.identifier.citationenSokolovskyy Y. The peculiarities of creating virtual educational computing system of Ukrainian National Forestry University / Yaroslav Sokolovskyy, Oleksandr Storozhuk, Petro Rozhak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 903. — P. 106–110.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47178
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу, 903, 2018
dc.relation.references1. Жежнич П. І. Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТ-студентів / П. І. Жежнич, Т. І. Завалій, В. С. Яковина, П. Сердюк // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Інформатизація вищого навчального закладу”. – 2014. – №803. – С. 90–94.
dc.relation.references2. Соколовський Я. І. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання / Я. І. Соколовський, О. Л. Сторожук, І. М. Крошний // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. – техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2015. – Вип.25.6. – С. 243–248.
dc.relation.references3. Федасюк Д. В. Підходи до стандартизації електронних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки / Д. В. Федасюк, Л. Д. Озірковський, Т. В. Чайківський // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Інформатизація вищого навчального закладу”. – 2013. – № 775. – С. 25–29.
dc.relation.references4. Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки / В. А. Павлиш, Д. В. Федасюк, А. Г. Загородній [та ін.] – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010. – 20 с.
dc.relation.references5. Краткое руководство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://worksection.com/guide.html
dc.relation.referencesen1. Zhezhnych P. I. Architecture virtual space for innovative IT students / P. І. Zhezhnych, T. І. Zavaliy, V. S. Yakovyna, P. Serdyuk // Proceedings of the National University “Lviv Polytechnic”. Informatization of higher education institution – Lviv, Lviv Polytechnic National University Publishing House – 2014. – No. 803. – 90–94 p.
dc.relation.referencesen2. Sokolovskyy Ya. І. The use of modern information and communication technologies for organization distance learning system / Ya. І. Sokolovskyy, О. L. Storozhuk, І.М. Kroshnyy // Scientific Bulletin of UNFU – Lviv, UNFU, 2015. – No. 25.6. – 243–248 p.
dc.relation.referencesen3. Fedasyuk D. V. Approaches to the standardization of electronic disciplines in the Virtual Learning Environment of Lviv Polytechnic / D. V. Fedasyuk, L. D. Ozirkovskyy, T. V. Chaykivskyy // Proceedings of the National University “Lviv Polytechnic”. Informatization of higher education institution – Lviv, Lviv Polytechnic National University Publishing House. – 2013. – No. 775. – 25–29 p.
dc.relation.referencesen4. Regulations on electronic educational publications of Lviv Polytechnic / V. А. Pavlysh, D. V. Fedasyuk, А. Zahorodniy [etc.] – Lviv, Lviv Polytechnic National University Publishing House. – 2010. – 20 p.
dc.relation.referencesen5. Quick Guide [Electronic Resource]. – Access mode : https://worksection.com/guide.html
dc.relation.urihttps://worksection.com/guide.html
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© Соколовський Ярослав, Сторожук Олександр, Рожак Петро, 2018
dc.subjectхмарні технології
dc.subjectдистанційне навчання
dc.subjectсистема управління проектами
dc.subjectG Suite For Education
dc.subjectWorksection
dc.subjectcloud technologies
dc.subjectlong-distance learning
dc.subjectsystem of project management
dc.subjectG Suite For Education
dc.subjectWorksection
dc.subject.udc004.9
dc.titleОсобливості створення Віртуального навчального середовища у Національному лісотехнічному університеті України
dc.title.alternativeThe peculiarities of creating virtual educational computing system of Ukrainian National Forestry University
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018n903_Sokolovskyy_Y-The_peculiarities_of_106-110.pdf
Size:
652.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018n903_Sokolovskyy_Y-The_peculiarities_of_106-110__COVER.png
Size:
448.95 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.08 KB
Format:
Plain Text
Description: