Моніторинг деформаційних процесів русел рік

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто системний підхід до проведення моніторингу руслових процесів рік на прикладі ріки Дністер. Для проведення дослідження русла за 30-річний період з 1979 року використані космічні зображення з літальних апаратів Landsat 3 та Landsat 7,топографічні, геологічні і грунтові карти. Виявлені істотні зміни положення русла ріки. Рассмотрен системный подход к проведению мониторинга русловых процессов рек на примере реки Днестр. Для проведения исследования русла за 30-летний период с 1979 года использованы космические изображения с летальных аппаратов Landsat 3 и Landsat 7, топографические, геологические и почвенные карты.Выявлены существенные изменения положения русла реки. We consider a systematic approach for monitoring uvial processes of rivers on the example of the Dniester River. To study the riverbed for 30-year period from 1979 used satellite imagery from aircraft Landsat 3 and Landsat 7, topographical, geological and soil maps. Revealed signi& cant changes of the riverbed.

Description

Keywords

моніторинг деформаційних процесів, руслові процеси, дистанційне зондування Землі, космічні знімки, водні об'єкти, антропогенна діяльність, ріка Дністер

Citation

Бурштинська Х. Моніторинг деформаційних процесів русел рік / Х. Бурштинська, О. Маланій, В. Шевчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 216–226. – Бібліографія: 12 назв.