Розроблення процесу екстракційного розділення глютену

Abstract

Проведено дослідження із переробки кукурудзяного глютену спиртовою екстракцією та визначено оптимальні умови процесу. Запропонована схема екстракції дає змогу отримувати зеїно-жирову фракцію зі ступенем вилучення 95%. Встановлено умови проведення вторинної екстракції для розділення зеїно-жирової фракції з одержання чистого зеїну та жиро-каротиноїдної фракції. Описано комплекс досліджень з метою ефективного використання кукурудзяного глютену для одержання з нього продуктів технологічного та комерційного застосування.
Were conducted an investigation on corn gluten processing using alcohol extraction and were defined the optimal conditions of the process. The proposed extraction scheme allows to obtain a zein-fat fraction with a degree of extraction of 95%. Were established the conditions for realization of the secondary extraction for separation of the zein-fat fraction with the obtaining of pure zein and fat-carotenoid fractions. Thus, the work describes a complex of studies that allows the efficient use of corn gluten for obtaining the products for technological and commercial applications

Description

Keywords

глютен, екстракція, зеїн, каротиноїди, gluten, extraction, zein, carotenoids

Citation

Розроблення процесу екстракційного розділення глютену / С. Б. Германович, В. Я. Самарик, М. І. Нагорняк, Н. Г. Носова // Chemistry, Technology and Application of Substance. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 1. — No 1. — P. 152–156.