Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті досліджено словотвірну організацію українських термінів музейництва, зокрема термінів, утворених суфіксальним способом. Окреслено основні тенденції суфіксального способу термінотворення, проаналізовано найпродуктивніші моделі суфіксації термінів музейної справи. In the article, the word-formative organization of Ukrainian term system of Museum Studies, specifically those formed by means of a suffix is explored. Major tendencies of termformation suffix means are identified, and the most productive models of suffixation of term system of Museum.

Description

Keywords

українська мова, термінолексика музейництва, термін, словотвір, морфологічний спосіб термінотворення, суфіксація, словотвірна модель, Ukrainian language, terminology of museum, term, term-formation, morphological term-formation mode, suffixation, and term-formation model

Citation

Фецко І. Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи / Іванна Фецко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2015. – № 817. – С. 82–86. – Бібліографія: 11 назв.