Вплив зупинок міського громадського транспорту на ефективність роботи перехресть

No Thumbnail Available

Date

2019-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто вплив місця розмташування зупинок міського громадського транспорту на характер руху транспортних потоків, зокрема час проїзду ними зони нерегульованих і регульованих перехресть, середньої та максимальної довжини черги транспортних засобів на головному та другорядному напрямках нерегульованих перехресть, а також у фазах регулювання на регульованих перехрестях. Підґрунтям для дослідження ефективності роботи перехресть за вказаних умов були натурні дослідження, проведені з метою визначення основних показників учасників дорожнього руху, та імітаційне моделювання руху, здійснене у спеціалізованому програмному середовищі PTV VISSIM. Результатом роботи є визначення часових затримок транспорту залежно від зміни показників учасників дорожнього руху та місця розміщення зупинок в зоні перехресть.
An impact of stopping points location of urban public transport on the character of traffic flows movement is reviewed, in particular time of passing by them a zone of uncontrolled and controlled intersections, the average and the maximum queue length of vehicles on the main and the secondary directions of uncontrolled intersections and also in control phases on controlled intersections. The basis for the investigation of the effectiveness of intersections functioning in pointed conditions was field research that were carried out with the aim to determine the main indicators of traffic users and simulation modeling that was conducted in specialized program software PTV VISSIM. The result of the work is determination of time delays of transport depending from the change of indicators of traffic users and the location of stopping points in intersection zones.

Description

Keywords

транспортний потік, склад транспортного потоку, натурні дослідження, імітаційне моделювання, середня довжина черги транспортних засобів, максимальна довжина черги транспортних засобів, traffic flow, traffic flow composition, field research, simulation modeling, average length of vehicle queue, maximum length of vehicle queue

Citation

Вплив зупинок міського громадського транспорту на ефективність роботи перехресть / Ю. Я. Ройко, Р. Р. Бура, В. А. Давосир, С. А. Максимюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 910. — С. 114–121.