Енергоефективне пряме керування моментом у двозонному електроприводі електромобіля на базі синхронної машини з постійними магнітами

No Thumbnail Available

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розроблено систему керування електроприводом електромобіля за стратегією прямого керування моментом синхронної машини з постійними магнітами (СМПМ). З метою забезпечення енергетичної ефективності у першій зоні регулювання кутової швидкості завдання на потокозчеплення якоря формується залежно від поточного значення електромагнітного моменту машини. Для регулювання швидкості у другій зоні запропоновано просту методику визначення кутової швидкості переходу в цю зону залежно від поточного значення моменту та величини бортової напруги електромобіля. Проведене комп’ютерне симулювання показало ефективність запропонованого рішення та високу динаміку розробленої системи керування електроприводом електромобіля.
This work presents the electric control system for electric vehicle drive based on the strategy of direct torque control of a synchronous machine with permanent magnets. In order to provide energy efficiency in the first zone of angular speed regulation, the reference of the armature flux is formed depending on the current value of the electromagnetic torque of the machine. To control the angular speed in the second zone, a simple method for determining the angular speed of the transition to this zone is proposed, depending on the current value of the torque and the value of the on-board voltage of electric vehicle. The conducted computer simulation showed the effectiveness of the proposed solution and the high dynamics of the developed control system of electric drive for electric vehicle.

Description

Keywords

синхронна машина з постійними магнітами, пряме керування моментом, двозонне керування швидкістю, енергетична ефективність, synchronous motor with permanent magnets, direct torque control, two zones of angular speed control, energy efficiency

Citation

Щур І. З. Енергоефективне пряме керування моментом у двозонному електроприводі електромобіля на базі синхронної машини з постійними магнітами / І. З. Щур, Ю. О. Білецький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 900. — С. 57–66.