Підхід до реалізації на ПЛІС засобами пакета VIVADO C-описів алгоритму стиснення зображень

Abstract

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення монохромних зображень без втрат методом JPEG-LS на сучасних ПЛІС. Апробовано можливості пакета Vivado (ф. Xilinx) з перетворення опису алгоритму JPEG-LS мовою C на VHDL- описи, придатні для імплементації в ПЛІС. Визначено конструкції мови C, які не можуть оброблятися вказаними засобами, та можливі способи обходу таких конструкцій.
The features of devices for monochrome images lossless compression by JPEG-LS method in modern element base are discussed. Capabilities of Vivado package (Xilinx) for JPEG-LS algorithm C to suitable for implementation in FPGAs VHDL-descriptions transformation were tested and described. C language structures, which can not be processed by specified means and possible circumvention of such structures were defined.

Description

Keywords

стиснення без втрат, ПЛІС, JPEG-LS, програмна реалізація, апаратна реалізація, lossless compression, FPGA, JPEG-LS, software implementation, hardware implementation

Citation

Глухов В. С. Підхід до реалізації на ПЛІС засобами пакета VIVADO C-описів алгоритму стиснення зображень / В. С. Глухов, В. М. Хоміць // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 25–31.