Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто проблему імплементації сучасних моделей управління ризиком у фінансових та нефінансових компаніях. Першою проблемою є необгрунтованість використання нормального розподілу для характеристики розподілу прибутковості компанії. Відмова від розгляду лише нормальних розподілів для оцінювання ризику методом VaR зумовлює використання сучасних статистичних моделей копул для характеристики узгодженості коливань різних елементів портфеля активів компанії
The problem of implementation of modern risk-management models in financial and non-financial companies is considered. The first problem is non-adequacy of using normal distribution to characterize company’s profitability distribution. Refusing from consideration only normal distributions for risk evaluation by VaR methodology leads to using modern statistical copula models to characterize co-movements of different elements of company’s portfolio assets.

Description

Keywords

Citation

Пенцак Є. Я. Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком / Є. Я. Пенцак, А. Я. Пенцак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 111–121. — (Теорія логістики і маркетингу).