Проблеми та особливості формування і розвитку бренду України

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано імідж України у сфері міжнародних відносин з врахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Розглянуто особливості формування бренду України як країни пострадянського простору із значними економічними проблемами. Наведено приклади брендів та процесів ребрендингу європейських держав. На основі проведеного аналізу сформульовано основні заходи щодо швидкої побудови позитивного бренду України.In article analyzed image of Ukraine in international relations according to external and internal factors influence. The article discusses the features of the brand of Ukraine as a country with significant post-Soviet economic problems. Examples of brands and the rebranding processes of different European nations are used for Ukraine as experience in research. For rapid construction of a positive brand of Ukraine were formed basic solutions of current problems.

Description

Keywords

бренд, ребрендинг, позиціонування, імідж, brand, rebranding, positioning, image

Citation

Марущак О. Я. Проблеми та особливості формування і розвитку бренду України / О. Я. Марущак, Н. С. Косар, І. І. Білик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 690 : Логістика. – С. 335–341. – Бібліографія: 11 назв.