Вивчення взаємодії 4,4-диметил-1,3-дюксану з пероксидом водню

Date
2002
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Вивчено реакцію пероксидолізу 4,4-диметил-1,3-діоксану. Показано, що пріоритетний напрям розмикання діоксанового циклу під дією по пероксиду водню в умовах кислотного каталізу проходить по зв’язку С - О між 1 та 6 атомами діоксанового кільця з утворенням 1-гідроперокси-3-гідроксиметокси-3-метил-бутану. The reaction of 4,4-dimethyl-1,3-dioxane peroxidolysis was investigated. The predominant direction of the acid-catalized reaction of dioxane ring opening under the action of hydrogen peroxide was shown to proceed on the C-O bond between 1 and 6 atoms of dioxane ring to produce 1-hydroperoxy-3-hydroxymethoxy-3-methylbutane.
Description
Keywords
Citation
Вивчення взаємодії 4,4-диметил-1,3-дюксану з пероксидом водню / О. І. Гевусь, Р. І. Флейчук, С. А. Воронов, А. М. Когут, В. Б. Вострес, Л. В. Волинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2002. – № 461 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 110–113. – Бібліографія: 5 назв.