Вивчення взаємодії 4,4-диметил-1,3-дюксану з пероксидом водню

Date
2002
Authors
Гевусь, О. І.
Флейчук, Р. І.
Воронов, С. А.
Когут, А. М.
Вострес, В. Б.
Долинська, Л. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Вивчено реакцію пероксидолізу 4,4-диметил-1,3-діоксану. Показано, що пріоритетний напрям розмикання діоксанового циклу під дією по пероксиду водню в умовах кислотного каталізу проходить по зв’язку С - О між 1 та 6 атомами діоксанового кільця з утворенням 1-гідроперокси-3-гідроксиметокси-3-метил-бутану. The reaction of 4,4-dimethyl-1,3-dioxane peroxidolysis was investigated. The predominant direction of the acid-catalized reaction of dioxane ring opening under the action of hydrogen peroxide was shown to proceed on the C-O bond between 1 and 6 atoms of dioxane ring to produce 1-hydroperoxy-3-hydroxymethoxy-3-methylbutane.
Description
Keywords
Citation
Вивчення взаємодії 4,4-диметил-1,3-дюксану з пероксидом водню / О. І. Гевусь, Р. І. Флейчук, С. А. Воронов, А. М. Когут, В. Б. Вострес, Л. В. Волинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2002. – № 461 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 110–113. – Бібліографія: 5 назв.