User-generated content – an opportunity or a threat in terms of building brand image

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Growing popularity of social services and mobile internet influenced information exchange – people have a possibility of sharing content in a real time with unlimited number of internet users. It has its consequences for marketing communication. The consumers share their opinions concerning products, brands and services, upload information about novelties, spread pictures and movies within short time. The theoretical aspects of user-generated content and examples of its positive and negative influence on marketing communication will be disсribed in this article. Зростаюча популярність соціальних послуг і мобільного Інтернету вплинула на інформаційний обмін – люди мають можливість обмінюватися контентом у реальному часі з необмеженою кількістю користувачів Інтернету. Це має свої наслідки у маркетингових комунікаціях. Споживачі діляться своїми думками стосовно продуктів, брендів і послуг, завантажують інформацію щодо новинок, викладають картинки і фільми за короткий час. Описані теоретичні аспекти користувацького контенту і прикладів його позитивного та негативного впливів на маркетингові комунікації.

Description

Keywords

user-generated content, user-created content, UGC, e-marketing, користувацький контент, створений користувачами контент, КК, інтернет-маркетинг

Citation

Gasinska М. User-generated content – an opportunity or a threat in terms of building brand image / М. Gasinska, Б. Gregor // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 762 : Логістика. – С. 34–40. – Bibliography: 24 titles.