70-та студентська науково-технічна конференція. Секція “Права та психології”. – 2012 р.

Permanent URI for this collection

Збірник тез доповідей

У збірнику вміщено тези виступів учасників 70-ої студентської науково-технічної конференції Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (секція права та психології). У підсекціях (на кафедрах) конференція проходила 16–18 жовтня, а підсумкова по секції (інституту) – 31 жовтня 2012 року у Навчально-науковому інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка». За результатами засідань підсекцій було виділено 10 робіт, рекомендованих до участі у підсумковій інститутській конференції та опублікування в університетському збірнику. Найкращі роботи, яким присуджено перше, друге та два третіх місця, виділені у цьому збірнику відповідними позначками. Для науковців, практиків, аспірантів, здобувачів, студентів та тих, хто цікавиться основами права, практичної психології, теоретичних засад та повсякденної діяльності засобів масової комунікації.

70-та студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 16–18 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Навчально-науковий інститут права та психології. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 136 с.

Browse