Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно- активних сполук та фармацевтичних препаратів. – 2013 р.

Permanent URI for this collection

Збірник містить матеріали доповідей та збірник наукових статей Національної науково-технічної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно-активних сполук та фармацевтичних препаратів». Розглянуто актуальні проблеми синтезу нових біологічно активних сполук, проблеми вдосконалення технологій одержання нових лікарських засобів, застосування біотехнологічних методів у створенні фармацевтичних препаратів та одержання полімерних матеріалів медичного, біотехнологічного та екологічного призначення. Для фахівців, які працюють у галузі органічної та фармацевтичної хімії, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології та екології.

Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів : матеріали доповідей та збірник наукових статей : інтернет-конференція присвячується 90-річчю кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», 23-25 квітня 2013, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний фонд фундаментальних досліджень, Міністерство охорони здоров’я України, Національний університет «Львівська Політехніка», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 136 с. : іл. – Паралельна назва англійською.

Browse