Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Випуск 79, №1

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричної бази Index Copernicus

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – Випуск 79 (1). – 84 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 79, № 1)


1
3
5
12
16
21
28
34
39
48
52
58
64
70
76
82

Content (Vol. 79, No 1)


1
3
5
12
16
21
28
34
39
48
52
58
64
70
76
82

Browse