Інформація,комунікація,суспільство (ICS-2018). – 2018 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2018

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі соціальних комунікацій, інформаційної діяльності, консолідації інформації, документознавства, електронного урядування, прикладної психології та лінгвістики. Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

Інформація, комунікація, суспільство 2018 : матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2017, 17–19 травня 2017 року, Україна, Чинадієво / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електронний оптичний диск. – Паралельний титульний аркуш англійською.

Інформація, комунікація, суспільство : матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції

Зміст


1
9
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В INTERNET ТА WORLD WIDE WEB
3.
18
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЕРЖАВИ
42.
95
96
98
БІБЛІОТЕЧНА, АРХІВНА ТА МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
45.
100
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
63.
135
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
86.
180
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
ЛІНГВІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
97.
201
202
204
206
208
210
ПСИХОЛОГІЧНА ТА ПЕДАГОГІЧНА КОМПОНЕНТИ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
103.
212
213
215
217
219
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
108.
221
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ
135.
274
275
277
279
281
283
285
287
289
291
293
295
297
299
301

Content


1
9
INFORMATSIINI TA KOMUNIKATSIINI TEKHNOLOHII V INTERNET TA WORLD WIDE WEB
3.
18
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
BEZPEKA INFORMATSIINOHO PROSTORU DERZHAVY
42.
95
96
98
BIBLIOTECHNA, ARKHIVNA TA MUZEINA DIIALNIST V UMOVAKH ROZVYTKU INFORMATSIINOHO SUSPILSTVA
45.
100
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
DOKUMENTOZNAVSTVO TA INFORMATSIINA DIIALNIST U SYSTEMI SUCHASNYKH NAUKOVYKH DOSLIDZHEN
63.
135
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
ELEKTRONNA DEMOKRATIIA TA ELEKTRONNE URIADUVANNIA
86.
180
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
LINHVISTYCHNI TEKHNOLOHII INFORMATSIINOI DIIALNOSTI
97.
201
202
204
206
208
210
PSYKHOLOHICHNA TA PEDAHOHICHNA KOMPONENTY DOKUMENTNO-INFORMATSIINOI DIIALNOSTI
103.
212
213
215
217
219
SOTSIALNI KOMUNIKATSII
108.
221
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
TEKHNOLOHII INFORMATSIINOHO MENEDZHMENTU TA INTELEKTUALNOHO OPRATSIUVANNIA DANYKH
135.
274
275
277
279
281
283
285
287
289
291
293
295
297
299
301

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 149